DLV18-44 JESKA

BORAN

 

REG NO: 
   
ID NO: 
  DLV18-44  
BIRTH: 
  2018/11/14  
BREEDER:
  DE LA VIDA BORAN  
OWNER:
  DE LA VIDA BORAN  
SEX:
  FEMALE  
PDF:

PEDIGREE

S: DLV13-53 SS: DLV10-17 ZED
  SD: DLV11-12 MAVIS
   
D: DLV08-01 JESKA DS: FE96-75
  DD: B96-615 WINNIE

 

 


SIRE: DLV13-53

 

Tel +27 82 8787 383