DLV15-25 JESKA

BORAN

 

REG NO: 
   
ID NO: 
  DLV15-25  
BIRTH: 
  2015/06/10  
BREEDER:
  DE LA VIDA BORAN  
OWNER:
  DE LA VIDA BORAN  
SEX:
  FEMALE  
PDF:

PEDIGREE

S: DLV11-04 MERLOT SS: DLV08-02 REDBULL
  SD: B04-66
   
D: DLV10-60 JESKA DS: B07-002
  DD: DLV08-01 JESKA

 

 


SIRE: DLV11-04 MERLOT

 

Tel +27 82 8787 383