MOGWOONI K6K 2541

BORAN

DEH, WHITE. LIGHT POINTS

 

REG NO: 
   
ID NO: 
  K6K 2541  
BIRTH: 
  1994/04/24  
BREEDER:
   
OWNER:
   
SEX:
   
PDF:

PEDIGREE

S: MOGWOONI K6K 1327 SS:
  SD:
   
D: MOGWOONI K6K 1398 DS:
  DD:

 

 


SIRE: MOGWOONI K6K 1327

 

Tel +27 82 8787 383